EACAT és la plataforma a través de la qual les administracions i entitats públiques catalanes es relacionen entre elles. A continuació trobareu els passos per poder fer ús d'EACAT:

Recomanacions d’accés i requisits tècnics

Per accedir a l'EACAT cal que accedeixis a l’adreça www.eacat.cat. És molt important que si et guardes alguna adreça als teus preferits del navegador, sigui la indicada.

Per navegar i fer ús dels serveis pel portal de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) i les seves aplicacions, de manera òptima, recomanem disposar com a mínim dels requisits tècnics següents:

Per la descàrrega de les aplicacions anteriors caldrà que disposes de permisos d’administrador de l’ordinador corresponent.

Alta d’un nou organisme a EACAT

Per tal de poder fer ús de la plataforma, l’administració o entitat pública ha d’estar adherida a EACAT.

Si no saps si la teva entitat està adherida, pots consultar el llistat d’ens adherits a EACAT. Si el teu organisme apareix al llistat, ha d’haver-hi una o més persones del teu ens que podran donar-te d’alta. Contacta amb Recursos Humans o amb els teus companys per saber qui és el gestor d’usuaris d’EACAT.

Si l’ens no està adherit, caldrà que seguiu els passos sobre Com adherir-se a EACAT.

Si ets el gestor d’usuaris d’un nou ens donat d’alta a EACAT, consulta els primers passos amb EACAT: Nou organisme adherit.

Alta d’usuaris a EACAT

Si l’entitat on treballes ja està adherida a EACAT, hi haurà una o més persones de l’ens amb permisos per donar d’alta nous usuaris i assignar-los permisos dels diferents serveis i tràmits.

Si no saps qui és el teu gestor d’usuaris pregunta a la teva àrea de recursos humans, a secretaria o als companys.

Un cop estàs donat d’alta, pots identificar-te amb:

  • Certificat digital
  • Usuari i contrasenya d’EACAT
  • Usuari i contrasenya d’ATRI ( per a treballadors de la Generalitat de Catalunya.)
Accés amb usuari i contrasenya d’EACAT

Per accedir a l’EACAT amb usuari i contrasenya cal que accedeixis a l’adreça www.eacat.cat i informar el teu NIF i contrasenya, i a continuació “Accedeix”.

mceclip1.png

Primera vegada que s’accedeix al portal
Quan es dona d’alta un nou usuari a EACAT, l’usuari rep un correu electrònic amb l’usuari i contrasenya. El primer cop que s’accedeix a www.eacat.cat, després d’informar el NIF i la contrasenya indicada en el correu electrònic caldrà actualitzar la contrasenya. La nova contrasenya ha de complir els requisits de complexitat que estableix la política de seguretat del Consorci AOC.

Modificació de la contrasenya
L’usuari pot modificar la seva contrasenya d’accés en qualsevol moment des de la pestanya “Configuració”:

mceclip2.png

O des de la pantalla d’inici:
mceclip3.png

En ambdós casos, per canviar-la cal prèviament informar de la contrasenya actual.

No recordo la contrasenya
En cas d’oblit és possible demanar una de nova accedint a > Problemes per accedir?

El sistema demana indicar el NIF i l’adreça de correu electrònic (les dades que consten a EACAT). El sistema envia un correu electrònic amb una nova contrasenya que s’ha de modificar tant bon punt s’accedeix a EACAT.

Per a més informació consulta INICI - Accés a EACAT amb contrasenya

Accés amb certificat digital

Per accedir a l’EACAT amb certificat digital cal que accedeixis a l’adreça www.eacat.cat i seleccionar l’opció “Accedeix amb certificat”.

mceclip4.png

A continuació hauràs de seleccionar el certificat amb el qual accediràs a la plataforma i fer clic a “Acceptar”

mceclip5.png

Abans d’accedir amb certificat digital assegura’t que:

  • Disposes d'un certificat electrònic vigent
  • Tens aquest certificat correctament instal·lat al sistema o, en cas de certificat en targeta o USB, que aquest es trobi correctament connectat.
  • Has instal·lat les claus públiques i el programari del certificat.

En cas de certificat T-CAT en targeta revisa que tinguis instal·lat el programari necessari pel seu funcionament.
Si es tracta d’un certificat emès per un prestador que no sigui l’AOC, t’has d’adreçar al suport del mateix per tal de revisar els punts esmentats.

Accés amb usuari d’ATRI

Si ets usuari del directori corporatiu de la Generalitat (GICAR), podràs accedir a EACAT amb les credencials del directori.

Permisos dels serveis i tràmits

Un cop accedeixis a EACAT, pots comprovar els permisos que té el teu usuari a l’apartat “Configuració” > El meu espai. Si necessites algun permís addicional, és el teu gestor qui te’l podrà donar. A la pantalla d’INICI d’EACAT veuràs qui és el gestor o gestors de l’entitat.

mceclip6.png