Si el teu organisme s’acaba d’adherir a EACAT, i el gestor d’usuaris ja ha rebut la comunicació d’adhesió a la plataforma, el gestor haurà de fer algunes tasques abans de poder fer servir EACAT.

Els primers passos a realitzar pel gestor d’usuaris són:

La gestió dels usuaris és molt senzilla, el gestor podrà realitzar totes les tasques des de la pestanya “Configuració” d’EACAT.

Consulta enllaços i documents d’utilitat: