Per accedir a EACAT cal que accedeixis a l’adreça www.eacat.cat . És molt important que si et guardes alguna adreça als teus preferits del navegador, sigui aquesta.

Per poder accedir a EACAT cal que l’administració pública a la qual treballes estigui adherida a la plataforma i que estiguis donat d’alta com usuari de l’ens a EACAT. Consulta el llistat d’ens adherits a EACAT si no saps si la teva entitat hi està donada d’alta. Si l’entitat no està adherida, per poder fer servir la plataforma cal que formalitzeu la sol·licitud d’adhesió a EACAT.

Si l’ens està adherit a EACAT, el gestor d’usuaris de l’entitat és qui ha de donar-te d’alta i assignar-te aquells permisos que et siguin necessaris per a les tasques que hagis de fer a la plataforma. Si no saps qui és el gestor dintre de la teva organització, hauràs de preguntar a altres companys de l’ens, a recursos humans…

Si ja estàs donat d’alta, podràs identificar-te amb:

  • Certificat digital (si tens T-CAT pots accedir a l’ens però no podràs fer cap tràmit si el gestor d’usuaris no et dóna d’alta i t’assigna els permisos que necessitis)
  • Usuari i contrasenya d’EACAT
  • Usuari i contrasenya d’ATRI (usuari del directori corporatiu, per a treballadors de la Generalitat de Catalunya. Si disposes d’aquest usuari, pots accedir a EACAT, però no podràs fer cap tràmit si el teu gestor no et dona d’alta i et dóna els permisos )

Un cop accedeixis a EACAT, pots comprovar els permisos que té el teu usuari a l’apartat “Configuració” > El meu espai. Si necessites algun permís addicional, és el teu gestor qui te’l podrà donar. A la pantalla d’INICI d’EACAT veuràs qui és el gestor o gestors de l’entitat.

Informació que et pot ser d’interès: