Si ets el gestor d’usuaris de la plataforma d’EACAT d’un ens adherit, per donar d’alta un nou usuari has d’accedir a la pestanya “Configuració” .

EACATConfiguració

A continuació cal prémer  el botó “Nou usuari”

EACAT_Nou_usuari

i omplir la fitxa amb les dades de l’usuari.

És molt important que si es tracta d’un usuari de la Generalitat, que està donat d’alta a ATRI, marqueu a la part de Col·lectiu: usuari d’ATRI, per no tenir problemes a l’hora d’utilitzar els serveis i aplicacions d’EACAT.

EACAT_Fitxa_Nou_Usuari

Un cop donat d’alta caldrà assignar els permisos que necessiti l’usuari en qüestió.

Per donar de baixa un usuari d’EACAT, des del mateix apartat Usuaris, cal marcar el check box que hi ha a l’esquerra del nom de l’usuari a eliminar

i prémer el botó Eliminar que apareix en el marge superior dret de la plana

Apareixerà un missatge demanant confirmació, en clicar Sí s’eliminarà l’usuari

Contingut relacionat:

Com assignar permisos d’un servei concret a un usuari?