Els rols comuns definits a la majoria dels serveis de tramitació a EACAT, són els següents:

  • Consulta: Permet visualitzar els registres d’un determinat servei.
  • Edició: Permet editar les trameses del servei.
  • Edició i Signatura: Permet editar i signar les trameses del servei.

Aquests tres rols són excloents. En aquest sentit, el  rol d’edició inclou el de consulta i el de signatura inclou tots tres. Per aquest motiu només es pot seleccionar un dels tres rols.

 Els serveis que no tenen aquests tres rols, i inclouen altres com Signatura del representant, Signatura del president  no estan inclosos en l’assignació massiva de permisos d’EACAT Tràmits.