La plataforma envia un correu de comunicació a l’adreça de correu electrònic vinculada a l’usuari d’EACAT, informant de les dades d’accés. L’usuari pot accedir mitjançant aquestes dades. Si no es rep aquest correu, es pot restaurar la contrasenya d’accés des de l’apartat Problemes per accedir? I un cop s’accedeix, revisar l’adreça de correu vinculada a l’usuari des de la pestanya Configuració.

En el cas que es pugui accedir a la plataforma i no es visualitzi algun dels serveis necessaris, cal revisar si es disposa dels permisos necessaris d’aquest servei des de l’apartat Configuració i si no es disposa cal contactar amb el gestor d’usuaris de la plataforma per tal que assigni els permisos necessaris per accedir-hi.