El Departament de Salut publica un conjunt de serveis que possibilitaran la comunicació electrònica entre els seus serveis territorials i els ens locals. Els títols d’aquests serveis reprodueixen l’organització territorial d’aquest departament i, fins i tot en alguns casos diversos territoris s’agrupen en un sol servei. Tot això fa que els títols dels serveis siguin molt llargs.

Com la part de Configuració de serveis  admet títols fins a 50 caràcters, aquests apareixen fragmentats i, moltes vegades, no es pot diferenciar un servei d’un altre.  Per aquest motiu, trobaràs els títols dels serveis abreujats , per tal que quedi al més clar possible de quin servei es tracta.

En conseqüència, s’ha creat un Llistat de títols de serveis, en el qual es relaciona els títols estesos i els abreujats.

Els títols s’han abreujat fins a 50 caràcters, seguint les premisses següents, per ordre:

  • Si hi cap es deixa igual.
  • Els noms de les comarques apareixen amb l’acrònim (Anoia com AI).
  • Els noms dels serveis territorials es deixen a la mínima expressió, de manera que els punts cardinals es posen amb la sigla (N o S; o Centre-litoral com CL).

I si encara no hi cap en els 50 caràcters s’intenta abreujar el que queda pe encabir-lo.