Si és necessari que un usuari disposi de tots els permisos a EACAT, no cal assignar-li un a un si no que a través de les opcions de Personalització de la fitxa de dades de l’usuari es pot definir l’assignació massiva dels permisos . Ara bé, si el servei no té rols genèrics no quedaran assignats i s’haurà de fer manualment.

Per fer-ho el gestor ha d’accedir a Configuració i cercar l’usuari. Un cop a dintre de les seves dades haurà de prémer Edita.

BotoEditarUsuari

A continuació, a l’apartat Personalització es pot escollir si els permisos se li assignen de manera manual (és l’opció que ve per defecte, assignar els permisos dels Tràmits un a un cada cop que hi ha un nou servei) o si se li assignen de manera automàtica tots els serveis de tramitació “Tràmits entre AAPP” que existeixen i els que s’afegeixin posteriorment.

 

OpcionspersonalitzacioEACAT

 

A continuació s’explica el que significa cada opció:

  • Se li assignaran manualment (com Via Oberta i Aplicacions)” : Aquesta opció és la que ve per defecte en donar d’alta un usuari. Significa que els permisos de tramitació interadministrativa se li hauran d’assignar manualment igual que passa amb Via Oberta, e-TAULER o la resta d’aplicacions amb permisos a EACAT.
  • “Els podrà consultar tots (permet excepcions)”: Si assignem aquesta opció, l’usuari podrà visualitzar tots els serveis de l’àrea de tràmits existents i els que se’n creïn a posteriori. El gestor pot treure-li aquells serveis que consideri que no ha de tenir l’usuari si fos el cas.  Aquesta opció es recomana per als usuaris del registre. 
  • “Els podrà editar tots (permet excepcions)”: L’usuari podrà editar i visualitzar (per tant, iniciar la tramitació) tots els serveis de l’àrea de tràmits existents i els que es creïn a posteriori. El gestor pot treure-li aquells serveis que consideri que no ha de tenir l’usuari si fos el cas.
  • “Els podrà editar i signar tots (permet excepcions)”: L’usuari amb aquesta opció activa podrà signar (a més de visualitzar i editar) tots els tràmits existents i els nous. Si el gestor considera que no ha de tenir permisos d’algun dels serveis pot treure-li el permís concret. Aquesta opció es recomana per als secretaris.

 

Contingut relacionat:

Com rebre avisos dels assentaments d’EACAT?

Com assignar permisos a un usuari?

Quins són els rols genèrics per als serveis de tramitació interadministrativa?