1. Característiques generals de la subvenció

 

a) Introducció

De forma excepcional, la forma de tramitar aquest servei es fa fora d’EACAT (seu electrònica Generalitat). Això provocarà que tots els tràmits que feu mitjançant aquest canal (sol·licitud, etc) NO es visualitzaran mai en Els meus tràmits d’EACAT. Per aquest motiu, us recomanem que quan finalitzeu els tràmits us descarregueu la documentació presentada.

b) Objecte

Fer factible l'avenç cap a polítiques i accions que comportin un procés de transformació del model d'atenció social i comunitària que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans, que vetlli pel manteniment de la seva autonomia personal i, alhora, fomenti el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

c) Destinataris

Entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

Per a més informació sobre els ens destinataris del servei, adreceu-vos a l’organisme prestador.

d) Línies de subvenció

 • Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents.
 • Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.
 • Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.
 • Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials.
 • Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils.
  • 5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
  • 5.1 no va adreçada a les entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

e) Normativa

f) Tramitació

És molt important que sabeu que, només per aquesta subvenció i de forma excepcional, la presentació de sol·licituds i els tràmits d’aportació i justificació que se’n derivin es tramitaran a través de l’enllaç que trobareu en cadascun dels tràmits d’aquest servei.</`>

g) Ajudes diverses a la tramitació

Per ajudar-vos en la tramitació del formulari de sol·licitud podeu consultar la Guia de tramitació, i posem a la vostra disposició:

2. Com puc tramitar una sol·licitud?

Esteu a EACAT i voleu tramitar:

 • Premeu la secció Tràmits.

0001_Tramits.PNG

 

 • Aneu al Catàleg de tràmits d’EACAT i en el cercador busqueu el servei DSO - Ajuts Next Generation per finançar actuacions, programes i projectes que millorin i reforcin les polítiques socials, posant-hi algunes paraules significatives com per exemple: polítiques socials i premeu el botó

0002_Cercador_tramits.PNG

 

 

 • En el resultat de la cerca, busqueu el servei i premeu damunt d’Informació del servei per consultar la fitxa de continguts del servei, on hi trobareu la informació genèrica del servei i dels tràmits que podeu fer.

0005_Resultat_cerca_InformacioServei.PNG

 

 • Un cop en la informació del servei, per anar a la fitxa del tràmit de sol·licitud, premeu damunt de Sol·licitar la subvenció.

0005BIS_FitxaServei_Sol_licitarSubvencio.PNG

 

 

 • En l’apartat Documentació, premeu damunt de Document general.

0007_EACAT_Tr_mit_Sol_licitud_Documentacio.PNG

 

 • Es baixa un document excell en el vostre ordinador que podreu visualitzar només clicant-hi a sobre.

0009_EACAT_DocumentGeneral.PNG

 

 • El Document general és un full de càlcul. En la primera pàgina hi ha unes Instruccions sobre com emplenar-lo; cal que us les llegiu minuciosament. Un cop emplenat el guardeu en el vostre ordinador perquè posteriorment caldrà que l’adjunteu al formulari de sol·licitud.

Tingueu present que per tots els projectes als quals us presenteu heu d’enviar adjunt a la sol·licitud un únic document en format Excel degudament emplenat que trobareu a la fitxa de servei, juntament amb la documentació específica de cada projecte d’acord amb les bases de la convocatòria.

 

00012_Baixades_DocumentGeneral_excel.PNG

 

 • En l’apartat Descripció de la fitxa del tràmit, premeu damunt enllaç.

0008_EACAT_Tr_mit_Sol_licitud_Descripci_.PNG

 • Degut a l’excepcionalitat d’aquesta subvenció us tramet a la pàgina de Tràmits de Gencat, des de la qual caldrà que premeu damunt Comença en el tràmit Sol·licitar la subvenció.

00013_Gencat_Sol_licitar_la_subvenci_.PNG

 

 • A partir d’aquest moment us trobareu dins del formulari per sol·licitar aquesta subvenció i haureu de seguir els passos de la Guia de tramitació.