Els tràmits dels serveis d’EACAT que estan definits mitjançant formularis PDF, porten una codificació o matrícula interna que els fa únics, un cop que s’han descarregat. Així quan heu tramès un formulari NO podeu tornar-lo a tramitar. Per tant, cal que us en descarregueu un de nou cada cop que l’heu d’enviar novament.

Alhora, us aconsellem que utilitzeu per a la signatura d’aquests formularis la funcionalitat nativa de l’ADOBE.