En l’espai En procés d’Els meus tràmits apareixen els tràmits que, temporalment, no han finalitzat la seva tramitació per qüestions tècniques, però que estan en procés de tramitació, i per tant, de finalització. A tenir en compte que la safata En procés només apareix si hi ha tràmits en aquest estat.

Cal tenir en compte que malgrat apareguin tots els tràmits que estan en procés de tramitació, dins de l’ens en qüestió, només es podrà visualitzar l’assumpte d’aquells tràmits per als quals l’usuari tramitador tingui els rols necessaris. En cas contrari, l’assumpte apareixerà anonimitzat mitjançant el missatge “SENSE PERMÍS DEL SERVEI”, de la manera següent:

Els tràmits en procés no s’han de tramitar novament perquè encara que triguin una mica més s’acabaran finalitzant i, per tant, tramitant.

Precisament, per evitar que es tramitin novament, s’ha habilitat un avís en el Catàleg de tràmits, amb la finalitat que l’usuari tramitador quan va a iniciar un tràmit se n’adoni que en té un d’igual que està en procés de tramitació. Per tal que l’usuari el visualitzi  i entengui de què es tracta, l’avís està en vermell i retorna dos missatges en funció d’on es troba el cursor:

  • Si es col·loca damunt el signe d’admiració (“!)” retorna: Hi ha tràmits d’aquest tipus enviats des del vostre ens pendents de finalitzar
  • Si es col·loca al damunt En procés retorna: Resten tràmits pendents de finalitzar la seva tramitació.

També podreu trobar aquest nou espai reflectit en l’avisador de la pàgina d’Inici, en el qual s’ha afegit la secció En procés i que només apareix si hi ha tràmits en aquest estat.

Des d’aquí podeu accedir a la relació de tràmits en procés de tramitació de la primera i segona imatges.