1. Introducció

El nou de flux de tramitació compta amb millores substancials, que aporten claredat i el fan més usable. L’usuari s’orienta molt millor i sap en tot moment allò que està fent.

Per anar a un flux de tramitació, un cop a EACAT, prémer Tràmits, Els meus tràmits i allí se selecciona un dels fluxos de tramitació que apareixen.

2. Què és el flux de tramitació?

El flux de tramitació és el conjunt de tràmits, sistemàticament ordenats per la data de registre, que s’han fet dins d’un expedient o procediment i que pertanyen a un servei determinat.

Un flux de tramitació s’inicia amb un tràmit inicial i, normalment, es farà des del Catàleg de tràmits.

El flux de tramitació també rep altres noms com poden ser fil de tramitació o fil d’Ariadna. Nosaltres habitualment parlarem del flux de tramitació.

3. Què puc fer des del flux de tramitació?

Les accions bàsiques que es poden fer des del flux de tramitació són:

 • Consultar el detall de la tramitació (consultar la documentació associada, descarregar el rebut del registre, donar un identificador a l’expedient, descarregar l’expedient, consultar canvis d’estat, etc.)
 • Respondre, si el flux de tramitació ho permet, a un tràmit rebut per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient. Per fer-ho, cal anar al detall de la tramitació i prémer Respon al tràmit.

4. Novetats del flux de tramitació

El nou flux de tramitació aporta claredat al que ja hi havia. Fa més homogènia i visual la informació, organitzant-la dins l’espai en quatre apartats bàsics:

  • Títol del servei
   • Fil del servei
    Ens assenyala els llocs que hem hagut d’anar seleccionant per arribar a aquell flux concret de tramitació.
   • Títol del servei
    El títol que el prestador del servei li ha volgut donar. Normalment els títols estan conformats per: un acrònim del prestador, un guió i el nom que se li hagi donat. Es pot veure clarament en els exemples següents:

     • CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals
     • ARP – Regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius
     • ACA – Declaració responsable de navegació i flotació per rius i embassaments
      Els acrònims CLT i ARP correspondrien als departaments de Cultura i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i; ACA correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua.

  • Dades de l’expedient
   • Expedient.Permet emplenar el camp amb un identificador de l’expedient i desar-lo.
   • Interessat. És el nom de l’ens amb el qual ens relacionem.
    Addicionalment, també podem trobar l’identificador de l’expedient que ha assignat l’ens destinatari o remitent.
   • Presenta el teu tràmit. És un enllaç que et porta a la finestreta de registre per enviar alguns tràmits PDF que no tenen l’opció d’enviament en el mateix formulari o bé que la documentació associada té un pes massa gran com per enviar-la dins d’un formulari. Cal tenir en compte que no tots els tràmits s’envien d’aquesta manera i per això cal anar a la informació del tràmit dins del Catàleg de tràmits, concretament en l’apartat Com es fa?
   • Descarrega l’expedient. Permet la descàrrega de l’expedient en un fitxer zip.
 • Més informació de l’expedient

  Indica els canvis d’estat, informació addicional, etc. Si premem damunt l’enllaç Més informació de l’expedient, en aquest cas, apareix el següent:
 • Historial de tramitació
  • Darrer tràmit.Apareix com a clicable el darrer tràmit que s’ha enviat o rebut; també hi ha la data i l’hora de entrada o sortida, segons sigui el tràmit rebut o enviat, respectivament.
  • A la part esquerraapareixen els tràmits que envio.
  • A la part dretaapareixen els tràmits que rebo.

  En tots els tràmits hi ha la informació següent:

  • Nom del tràmit. Si cliques et descarregues el document associat al tràmit.
  • El registre d’entrada i el de sortida. Només serà clicable un d’ells en funció de si és un tràmit que s’ha rebut o un tràmit que s’ha enviat, respectivament. Quan cliques et descarregues el rebut associat al assentament de registre.
  • Annexos.Només apareix si el tràmit té documentació annexa associada.
  • Respon al tràmit. Només apareix en els tràmits que es poden respondre; i permet continuar amb el flux de tramitació.
  • Data i hora del registre d’entrada i sortida depenent de si el tràmit s’ha rebut o s’ha enviat, respectivament.
  • Línia divisòria amb les boles de color blaual costat de cada tràmit.Si premem una de les boles que duu el triangle blanc dins, aquestes canvien
   de color, indicant quin és la tràmit precedent.