1. Què és el servei de notificació - comunicació electrònica ?

El servei Notificació - Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic és un servei genèric d’EACAT-tràmits, creat perquè la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic pugui fer arribar notificacions i comunicacions electròniques a la resta d’ens d’EACAT, a través de l’aplicació Distribució de notificacions de la Generalitat que està integrada a PICA.

És molt important no confondre aquest servei amb l’e-NOTUM que és el servei de notificació destinat a la ciutadania i a les empreses.

2. Qui pot fer ús d’aquest servei?
Si sou una entitat que forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya (entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya) podeu fer ús d’aquest servei, ja sigui a través del Portal d’Administració Electrònica (PAE) o bé a través d’una integració del vostre BO amb la PICA. En cas que estigueu interessats, us podeu adreçar a la persona referent funcional i tècnic d’aquesta plataforma en la vostra entitat, per fer la sol·licitud.
3. Quins ens poden rebre aquest tipus de notificacions/comunicacions?
Qualsevol ens públic adherit a l’EACAT pot rebre aquest tipus de tramitacions.
4. Com visualitzar les notificacions electròniques?

Els usuaris que tenen accés a les notificacions o comunicacions electròniques de la Generalitat de Catalunya, tant si sou l’ens que ha enviat la notificació com el que l’ha rebuda, són els següents:

  • Els usuaris que disposen del rol de registre
  • Els usuaris o grups/unitats als quals l’usuari de registre hagi donat permís a la notificació/comunicació.

Els usuaris amb rol de registre podeu assignar notificacions o comunicacions electròniques concretes a un usuari determinat o a un grup d’usuaris (que haurà creat prèviament el gestor d’usuaris), ampliant així el grup d’usuaris que poden visualitzar i treballar amb una notificació electrònica. L'operativa per assignar els permisos de visualització d'aquests tràmits és la mateixa que s'utilitza per a les trameses genèriques. Trobareu més informació en el Manual de la Tramesa genèrica.

Per poder visualitzar les vostres notificacions i comunicacions electròniques cal que aneu Els meus tràmits i, concretament, a la safata Tràmits; un cop aquí premeu Obre filtre per fer una cerca determinada.

Seleccioneu el Servei de Notificació - Comunicació electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, a més seleccioneu l’Interessat que variarà en funció des d’on es realitza la cerca.

Si la cerca es realitza des de l’ens d’origen, l’ens que ha emès la notificació electrònica, l’interessat és l’ens destinatari d’aquesta.

Si la cerca es fa des de l’ens de destinació, l’ens que rep la notificació electrònica, l’interessat és l’ens emissor d’aquesta. També podeu utilitzar la resta de filtres del cercador.

La cerca més ràpida és utilitzar combinat els filtres Servei i Interessat, però també podeu cercar però també podeu filtrar per la resta de camps que us proporciona el cercador.

Un cop filtrat, visualitzeu les notificacions electròniques a la part dreta us apareixen les icones següents:  , en cas que siguin:

  • Els usuaris que disposen del rol de registre i que podran assignar els permisos als usuaris i/o grups del vostre ens.
  • Els usuaris que han estat assignats a una notificació electrònica concreta, per un usuari que tingui el rol de registre.

Depenent de la situació que implica, la icona pot aparèixer de dos colors diferents:

  • Color clar , que vol dir que no té cap usuari o grup d’usuaris assignats per gestionar-la.
  • Color fosc , vol dir que té assignats algun usuari o grup d’usuaris que la poden gestionar.