Si ets gestor d’usuaris, pots assignar permisos dels serveis disponibles pel teu organisme, des de la pestanya Configuració.

PestanyaConfiguracioEACAT

 

Un cop en aquesta àrea, pots escollir assignar els permisos des de l’apartat usuaris (escollir un usuari i assignar-li un servei concret) o des de l’apartat Serveis (escollir un servei i assignar-li els usuaris)

  • Assignar permisos des de l’apartat Usuaris:

Des d’aquest apartat, pots cercar l’usuari. Un cop seleccionat, veuràs la fitxa de l’usuari.  A la part inferior, a l’apartat Assigna servei (no confondre amb l’apartat “serveis assignats”) cal indicar el nom del servei o part del nom del servei que volem assignar a l’usuari.

EACATassignarserveisUsuariss

A continuació se’t desplegaran els rols disponibles per a aquell servei

EACAT_Assignar_Rols

 

Un cop seleccionat els rols, només has de prémer el botó (+) i t’apareixerà un missatge flotant indicant que l’operació s’ha realitzat amb èxit.

EACAT_Assignar_Rols

  • Assignar permisos des de l’apartat Serveis:

La manera per fer-ho és la mateixa, però a la inversa.  Cal cercar el servei que ens interessa i a continuació cercar els usuaris als que volem donar-li els permisos.  Un cop hem fet clic al servei, ens apareixerà la relació d’usuaris que el tenen i a la part inferior, a la casella Assigna Usuari haurem de cercar l’usuari al que ens interessa donar permisos.

EACAT_Assignar_Rols_per_Servei

 

Un cop seleccionat els rols, només has de prémer el botó (+) i t’apareixerà un missatge flotant indicant que l’operació s’ha realitzat amb èxit.

Si en cercar un usuari des de l’apartat assigna usuari no apareix, és que o bé no està donat d’alta o ja té el servei, i el que s’hauria de fer és editar-lo en comptes d’assignar-li de nou.

Continguts relacionats:

Com assignar tots els permisos d’EACAT tràmits a un usuari

Com donar d’alta un usuari d’EACAT

Guia de gestió d’usuaris d’EACAT