La definició del col·lectiu en la fitxa d’alta d’un usuari, serveix per  a definir que un determinat usuari que disposa d’accés al portal corporatiu de l’empleat públic de la Generalitat, pugui accedir a EACAT amb les mateixes credencials d’accés que fa servir per ATRI.

Si l’usuari que es vol donar d’alta no té accés a ATRI s’ha de deixar seleccionada l’opció marcada per defecte “usuari del món local” sense tenir en compte el tipus d’ens en que s’està donant d’alta.