Per tal que un usuari pugui disposar de permisos de visualització de tots els serveis d’EACAT Tràmits, cal que el seu gestor (El nom del gestor apareix a la pestanya INICI d’EACAT) editi el compte de l’usuari i li activi l’opció Els podrà consultar tots (Permet excepcions).

EACATAssignacioVisualitzacioTrameses

D’aquesta manera es podran visualitzar tots els tràmits dels serveis existents en el moment d’assignar-li el rol i els que es posin en marxa en el futur. Si un usuari vol saber si té aquest permís actiu, només ha d’accedir  a la pestanya Configuració on des de El meu espai  podrà veure si ho té actiu a l’apartat de Personalització.

EACAT_elmeuespai_ConsultorTramits