S’ha incrementat el volum dels annexos dins de la finestreta de registre d’EACAT. I cal que tinguis en compte el següent:

Com a norma general

  • El primer document que es puja ha de ser un PDF.
  • El nom dels fitxers no pot superar els 80 caràcters.
  • Els documents annexos poden tenir qualsevol extensió.
  • El número màxim de documents adjunts (sense incloure el formulari PDF presentat) és de 10.
  • El pes màxim per arxiu de 10 MB

Com a excepció en el Servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR):

  • El número màxim de documents (inclòs el formulari PDF presentant) és de 5.
  • El pes màxim per arxiu és de 10MB, tots els arxius en conjunt no poden superar els 15MB.
  • Les extensions admeses són: jpg, .jpeg, .odt, .odp, .ods, .odg, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xsig, .xml