S’ha millorat, puntualment, la Gestió d’Usuaris d’EACAT per tal que resulti més fàcil i usable per als gestors d’usuaris de cada ens. En concret s’ha automatitzat la desassignació de serveis per a cada usuari d’un ens, la qual cosa permet economitzar temps d’una forma important.

La Desassignació de serveis implica poder treure serveis als usuaris de forma automatitzada. Pots arribar-hi des de Configuració/El meu espai; un cop aquí prémer Desassigna serveis.

S’obrirà un desplegable que permetrà seleccionar diferents ítems: Tots, Aplicacions, Tràmits o Via Oberta, relatius a un usuari determinat. Cadascuna d’aquestes opcions permet que es puguin desassignar tots de cop o seleccionar els que calgui treure a l’usuari en qüestió.