Dins la subsecció Els meus Tràmits, els tràmits es troben distribuïts en safates, els finalitzats (Enviats i Rebuts) com els pendents de finalitzar (En procés) i també les safates (Per signar, Esborranys) relatives a l’estat dels tràmits dissenyats amb la tecnologia dels formularis webs.

En cadascuna d’aquestes safates hi ha la funcionalitat del cercador de tràmits, l’aparença del qual és similar. En el cas de les safates de Rebuts i Enviats permet fer cerques avançades mitjançant els filtres següents:

 • Servei
 • Tràmit
 • Dates (es pot realitzar entre dues dates)
 • Remitent / Destinatari
 • Núm. de registre
 • Expedient

El resultat de la cerca retorna les entrades o sortides dels serveis per als quals es tenen permisos, que es podran exportar mitjançant un fitxer CSV.

En el cas de les safates Per signar i Esborranys, en tractar-se de tràmits que no s’han enviat, alguns camps no es requereixen i les cerques avançades es fan mitjançant els filtres següents:

 • Servei
 • Tràmit
 • Dates (es pot realitzar entre dues dates)
 • Destinatari

Les diferents safates de tràmits que apareixen a Els meus tràmits són:

  • Safates de Rebuts i Enviats, s’hi troben les entrades o sortides, respectivament, dels serveis per als quals es tenen permisos, disposats pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de la relació de tràmits rebuts o enviats, els camps de la qual coincideixen amb els camps de cerca. Aquesta plantilla reprodueix la relació de tràmits disposats per: servei, tràmit, remitent, núm. d’expedient, registre d’entrada i data i hora de tramitació.En la informació relativa al servei hi apareix un número entre parèntesi, relatiu al núm. de trameses que hi ha d’aquell expedient, tant si són d’entrada com de sortida.

   Només en el cas de les trameses genèriques, en la part dreta dels assentaments poden aparèixer les icones , que indiquen que aquella tramesa genèrica ha estat assignada o no a un usuari o grup perquè la pugui visualitzar i treballar amb ella.
   Els usuaris als quals se’ls mostrarà la icona són:

    

   • Els que disposen del rol de registre (Consulta llibre de registre telemàtic dins la funcionalitat de Registre d’entrada/sortida).
   • Els que s’han descarregat el formulari de la tramesa genèrica enviada.
   • Els usuaris assignats mitjançant la icona a una tramesa genèrica concreta, per un dels dos tipus d’usuaris anteriors.

   Tant si la icona es mostra de color blanc com si es mostra de color blau , els usuaris que disposen del rol de registre i els que s’han descarregat la tramesa genèrica poden assignar-li nous usuaris o grups.

   Amb caràcter general per a tot tipus de tràmits, si es prem sobre un s’entra en el fil d’execució de l’expedient, des d’on es visualitzen tots els tràmits relatius a aquell expedient, tant si són rebuts com enviats; així com els rebuts de tramitació (clicant damunt del número de registre); i els annexos.

   Des del fil d’execució hi ha les funcionalitats següents:

   • Posar el número de l’expedient
   • Trametre un tràmit de resposta a un altre ens.
   • Descarregar un expedient amb els formularis dels tràmits, els rebuts de tramitació i els annexos.

  • Safates Per signar i Esborranys, es troben els tràmits en estat pendent de signatura o esborrany, respectivament; sempre que siguin tràmits pertanyents a serveis per als quals es tenen permisos. Aquests tràmits es realitzen dins la plataforma en tractar-se de formularis web i passen per diferents estats: esborrany i pendent de signatura. La relació de tràmits es disposa pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de la relació de tràmits per signar o en esborrany, els camps de la qual coincideixen amb els camps de cerca. Aquesta plantilla reprodueix la relació de tràmits disposats per: servei; tràmit; destinatari i data i hora de la darrera modificació.
  • Safata d’En procés, apareixen els tràmits que, temporalment, no han finalitzat la seva tramitació per qüestions tècniques, però que estan en procés de tramitació, i per tant, de finalització. Aquesta safata només apareix quan hi ha algun tràmit d’aquest tipus en l’ens.

  La relació de tràmits es visualitza pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de relació de tràmits En procés, que consta de la informació següent: servei, tràmit, destinatari, assumpte i data i hora de tramitació. Apareixen tots els tràmits de l’ens en aquest estat, però amb l’assumpte anonimitzat si l’usuari no disposa dels permisos d’aquell servei; enlloc d’assumpte apareix el missatge “SENSE PERMÍS DEL SERVEI”.

  Per evitar que es tornin a tramitar, en el Catàleg apareix un avís. La seva finalitat és que l’usuari tramitador quan va a iniciar un tràmit se n’adoni que en té un d’igual que està en procés de tramitació.

  Finalment, cal no confondre Els meus Tràmits amb el Registre d’entrades i sortides, que disposa d’una secció pròpia. En Els meus tràmits només hi ha tràmits d’EACAT – Tràmits, mentre que en el Registre poden haver altres tipologies de documents (factures, etc).