El botó Tramita apareix en els tràmits d’un servei específic que es troba al Catàleg de tràmits. Aquest botó pot ser de dos colors, en funció de si es pot o no tramitar. El color verd representa via lliure a l’hora de tramitar i el color gris representa que NO es pot tramitar per algun motiu.

Els motius pels quals el botó és de color gris són els següents:

  • No es disposa de permisos del servei. Cal comprovar els rols des de la secció Configuració/El meu espai. Si no es tenen, el gestor d’usuaris de l’ens els ha d’assignar.
  • Pot ser que el tràmit no es trobi dins de termini. Es pot trobar més informació a l’apartat Terminis de la descripció del tràmit.
  • Que el tràmit no estigui disponible per al teu tipus d’ens. Si s’està donat d’alta a més d’un ens dins d’EACAT, cal comprovar que s’està en l’ens amb el qual es vol tramitar. La relació d’ens dels quals s’és usuari apareix a la part superior dreta de la pantalla.
  • El tràmit no és inicial. Es tracta d’un tipus de tràmit que precisa de l’existència d’una tramesa d’entrada, prèvia al tràmit que es vol enviar. En aquests casos cal tramitar la resposta a partir de la tramesa rebuda en l’apartat d’Els meus tràmits.

És important saber que després que el gestor assigni els permisos pertinents, suposant que es tracti d’un tràmit inicial i que la resta de supòsits estiguin descartats; s’haurà de tancar i tornar a obrir el navegador, per poder iniciar un tràmit.

Fet això,  el botó d’accés al tràmit o formulari serà de color verd i ja es podrà tramitar.