La persona encarregada d’assignar els serveis de Via Oberta, no és el gestor d’EACAT, sinó la persona designada com a Responsable d’Interoperabilitat,  en el moment de la signatura del Conveni Marc d’Interoperabilitat, necessari per a sol·licitar aquest  servei, o bé, modificat posteriorment a través de la sol·licitud dels serveis de Via Oberta o des de la pròpia tramesa específica disponible a EACAT per a aquest fi.

Es pot consultar quina és la persona amb aquest rol, des de l’apartat Inici d’EACAT.