Una tramitació electrònica s’inicia des del Catàleg de tràmits, des d’un tràmit inicial d’un servei específic.

Els passos que calen fer són:

  • Sol·licitar permisos per al servei específic amb el qual es vol tramitar al gestor d’usuaris d’EACAT del nostre ens.

 

  • Cercar el servei al cercador avançat –per categories- o al cercador simple -per paraules-. S’ha utilitzat el cercador simple i s’hi han afegit les paraules clau.

 

  • Prémer el servei amb el qual es vol tramitarI, apareix la informació del servei així com tots els tràmits que formen el seu fil de vida.
  • Prémer un dels tràmits inicial del servei.
 • Apareixen els continguts d’aquell tràmit i al prémer el botó verd s’inicia la tramitació, obrint-se el formulari PDF que cal emplenar. Si el botó apareix de color gris no podem iniciar la tramitació. En aquest cas, podem consultar la FAQ: GT – El botó “Tramita”, quan està de color verd o gris?
 • S’obrirà un formulari. Aquí cal explicar que hi ha formularis de diferents tipus i també diferents formes de tramitar. Així, doncs, les diferents formes de tramitar a EACAT són:
   • Fora d’EACAT, mitjançant un formulari intel·ligent autoenviable (formulari PDF). Quan premem el botó verd Tramita, es descarrega el formulari i es guarda en el nostre ordinador, des d’on podrem , finalitzar-lo, signar-lo i enviar-lo sense haver d’entrar a EACAT.

  • Per finestreta de registre d’EACAT, mitjançant formularis que poden ser PDF o no. Després de prémer el botó verd, es descarrega un formulari en el nostre ordinador, que s’emplena, es valida i es signa, fora d’EACAT. I, en el moment d’enviar-lo accedim a EACAT, concretament a la finestreta de registre, que la trobem prement Tràmits i la subsecció Finestreta de registre.On posa Tràmit a presentar premem Examinar per cercar el formulari en el nostre ordinador. També podrem annexar els documents adjunts al formulari a Documentació annexa prement Annexa un altre document.La informació específica sobre els documents adjunts la podem trobar a la FAQ GT – Quin pes poden tenir els annexos de la finestreta de registre?No tots els formularis es poden trametre per aquesta finestreta. Per saber quin és el canal per enviar cada tràmit, cal seguir l’apartat Com es fa?, és a dir les instruccions específiques de cada tràmit en la seva descripció del Catàleg.
  • Dins d’EACAT, mitjançant formularis web. S’hi accedeix bé des del botó verd o des de links determinats ubicats a la Descripció de la fitxa de continguts del servei.Aquests links ens redireccionen a un formulari web que s’ha d’emplenar, validar, signar i enviar.Aquesta forma de tramitació la tenen serveis residuals però amb volums considerables i amb integracions en els sistemes del prestador. Es tracta de serveis complexos i específics la qual cosa fa difícil la seva evolució.
 • Un cop enviat, s’anotarà en el registre telemàtic un registre de sortida de l’ens i un d’entrada en l’ens destinatari, respectivament. També trobarem una anotació a la safata única de tràmits d’Els meus tràmits, que en tractar-se de tràmits inicials crearan un nou flux de tramitació.