Millora en les fitxes de continguts de servei i de tràmit

1. Introducció
El Catàleg de tràmits ha millorat el seu aspecte. Les novetats que s’implementen permeten, d’una banda, millorar la visualització de la informació que ja existia i, de l’altre, afegir nova informació sobre l’estat dels serveis i els tràmits.
 1. Millora de la visualització de la informació pel que fa a:
  • La fitxa de continguts del servei
  • La fitxa de continguts del tràmit
 2. Nova informació sobre l’estat dels serveis i els tràmits:
  • Els serveis poden estar: Actius o Inactius
  • Els tràmits poden ser: Permanents o Estacionals (i dins d’aquests En termini o Inactius).
2. Fitxa de continguts del servei

La informació de la fitxa de continguts del serveis s’agrupa de la manera següent:

  • La ruta del servei, que indica les seccions que s’han anat seleccionant per arribar a la fitxa del servei.
  • El títol del servei, que porta incorporat l’acrònim del prestador (per exemple, ISPC acrònim de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el cas de la imatge) seguit del títol del servei.
  • L’estat del servei, que pot ser Actiu o Inactiu.
   • Un servei està Actiu quan és Permanent o Estacional, sempre que algun dels seus tràmits estan En termini.
   • Un servei està Inactiu quan es tracta d’un servei Estacional en què tots els tràmits es troben Inactius (Fora de termini entre d’altres).

  • La relació de tràmits o el fil de vida del servei, són tots els tràmits que es poden fer en el servei. En aquesta nova versió, s’afegeix informació sobre aquests tràmits:
   • En termini () o fora de termini ()
   • Inicial (), per tramitar des del Catàleg, o de resposta (), per tramitar des d’Els meus tràmits, tal i com informa la icona en passar per damunt.

  • La informació del servei, reagrupada en pestanyes. Es pot veure la informació pestanya a pestanya, segons seleccionis, o tota de cop. Tot i això, només veuràs aquelles pestanyes que el prestador ha considerat que calia emplenar.Les diferents seccions que poden aparèixer són:
   • Descripció, on s’hi troba la informació genèrica que defineix el servei.
   • Destinataris, les entitats a les quals va destinat el servei.
   • Documentació, en la qual hi ha la relació de documentació que cal per al servei, en moltes ocasions amb links directes als documents o formularis.
   • Objectius, és la finalitat darrera del servei.
   • Organisme responsable, és el prestador del servei i qui l’ha definit.
   • Normativa, és tot el recull jurídic de normes sobre les quals s’assenta el servei.
   • Tot, permet veure de cop tota la informació de cadascuna de les pestanyes desplegades.

 • L’ajuda del servei, que pot aglutinar un accés a Suport, que es troba en tots els serveis, i diversa informació d’ajuda que pugui elaborar el prestador o el Consorci AOC. Tot i que aquesta informació hauria d’estar inclosa en una pestanya anomenada Ajuda, de moment apareix fora de qualsevol pestanya.

3. Fitxa de continguts del tràmit

La informació de la fitxa de continguts del tràmit conté la informació següent:

 • La ruta del tràmit, que indica les seccions que s’han anat seleccionant per arribar a la fitxa del tràmit.
 • El títol del tràmit, per exemple: Sol·licitud de subvenció, Sol·licitud d’inscripció, Aportació de documentació, Justificació de la subvenció, etc. són alguns.
 • L’estat del tràmit, que pot ser: En termini, Permanent i Inactiu. En els dos primers casos apareix en verd i només apareix de color gris en el cas que l’estat del tràmit sigui Inactiu.
  • Un tràmit es troba En termini, quan la data en que es vol tramitar es troba entre les dates d’Inici i Fi del termini del tràmit.
  • Un tràmit es troba en l’estat de Permanent quan no està subjecte a terminis.
  • Un tràmit es troba en l’estat d’Inactiu, quan es troba fora de termini, és a dir que la data en la qual es vol tramitar es troba fora de les dates d’Inici i Fi del termini del tràmit.
 • El botó Tramita o No tramitable, depenent de si és de color verd o gris, respectivament.
  • El botó verd Tramita indica que hi ha via lliure per iniciar la tramitació. I es pot iniciar prement-lo.
  • El botó gris No tramitable indica que no es pot tramitar per algun dels motius següents, que apareixen en el botó:
   • Sense permís, quan no es disposa dels permisos del servei. Cal comprovar els rols de la secció Configuració/El meu espai. Si no es tenen, el gestor d’usuaris de l’ens els ha d’assignar.
   • Fora de servei, quan el tràmit no es trobi dins de termini, vol dir que la data en que es vol tramitar no es troba dins les dates Inici i Fi del tràmit que trobareu a l’espai Termini es visualitza la data.
   • No disponible, quan El tràmit no és inicial. Es tracta d’un tipus de tràmit que precisa de l’existència d’una tramesa d’entrada, prèvia al tràmit que es vol enviar. En aquests casos cal tramitar la resposta a partir de la tramesa rebuda en l’apartat d’Els meus tràmits.
  • No apareix el botó, ni gris ni verd, quan el tràmit no és tramitable per al teu tipus d’ens.
 • El Termini, indica les dates del període en les quals està obert el tràmit, en la majoria de vegades.
  • Inici, és la data en què s’obre la tramitació del tràmit.
  • Fi, és la data en què es finalitza la tramitació del tràmit.

  També, pot aparèixer el Termini de descàrrega, en els casos que sigui necessari.

 • La informació del tràmit, reagrupada en pestanyes. Es pot veure la informació pestanya a pestanya, segons seleccioneu, o tota de cop. Només veureu la informació d’aquelles seccions que el prestador ha considerat que calia emplenar.
  Les diferents seccions que poden aparèixer són:
  • Descripció, és la informació genèrica que defineix el tràmit.
  • Com es fa, és l’explicació pas a pas de com es fa el tràmit en funció de quin tipus de formulari es tracti (formulari PDF autoenviable, formulari que s’envia a través de la Finestreta de registre, etc.)
  • Documentació, en la qual hi ha la relació de documentació que cal per al tràmit; de vegades són links directes als documents normalitzats o formularis.
  • Informació addicional sobre el tràmit.
  • Terminis, apareix especificada informació sobre els terminis del tràmit o sobre si és Permanent.
  • Tot, permet veure de cop tota la informació de cadascuna de les pestanyes desplegada.

 • L’ajuda del tràmit, en aquest espai apareix un link al portal de Suport d’EACAT.