El 15 d’abril de 2015, el navegador Google Chrome (versió 42.0.2311.87 i posteriors) va deixar de suportar l’execució de la màquina virtual de Java.

L’afectació que té a la plataforma EACAT és la següent:

 • Signatura de trameses i formularis web : No es podrà executar la consola per escollir certificat i per tant no es podrà signar.
 • Gestió d’usuaris: Les altes, baixes i modificacions d’usuaris (Pestanya Configuració) no es podran realitzar correctament amb Google Chrome per necessitar de l’execució de Java.
 • Utilitats de signatura (Pestanya INICI): No es podran xifrar o desxifrar documents, signar o validar certificats a través d’aquestes opcions.
 • Serveis accessibles des d’EACAT:  Altres serveis als que s’accedeix des d’EACAT es veuen afectats :
  • e-VALISA
  • Desa’L
  • SIGNA
  • e-NOTUM
  • Portasignatures

 

Més informació a:

Blog del Consorci AOC