El motiu és que EACAT ha realitzat una comunicació automàtica a l’usuari sobre alguna tramitació i en no disposar de cap adreça de correu electrònic informada a les dades d’usuari, es genera una d’automàtica amb aquest format. En aquest cas, el gestor, pot introduir el correu electrònic de l’usuari a les seves dades.

El mateix usuari pot també modificar aquesta dada des de la dreta de la pestanya Configuració d’EACAT.