1. Què és un grup d'usuaris?

La creació de grups d’usuaris és una funcionalitat vinculada a la Gestió d’usuaris d’EACAT-Tràmits, que facilita l’agrupació d’usuaris d’una entitat d’acord amb la lògica que es vulgui donar. Per exemple, es poden crear grups segons una lògica orgànica, d’acord amb els òrgans de l’ens (Secretaria, Intervenció, etc.); amb una lògica relacionada amb cadascuna de les competències (Grup Subvenció X, etc.); o  la lògica que li vulgui donar cada ens.

2. Qui pot crear grups d’usuaris?
El requisit indispensable per poder crear un grup és que l’usuari sigui el gestor d’usuaris de l’ens.
3. Com podeu crear grups d’usuaris?

En la secció Configuració i concretament en la pestanya Grup d’usuaris, prémer el botó Nou grup per crear un nou grup d’usuaris.

Cal que li doneu un Nom, una Descripció i seleccioneu el xec Destinatari tramesa genèrica?, si escau. Si premeu el xec Destinatari tramesa genèrica? vol dir que aquest grup funcionarà com a una unitat administrativa a l’hora que algun ens d’origen vulgui enviar-vos una tramesa genèrica. A l’entitat d’origen que vulgui enviar-vos una tramesa genèrica després de seleccionar l’ens li apareixeran tots els grups creats per vosaltres que tenen el xec Destinatari tramesa genèrica? i en podrà seleccionar un, al qual anirà la tramesa genèrica destinada.

A continuació premeu Crea.

En el cas En el cas d’un departament de la Generalitat de Catalunya, quan creeu un Grup usuaris/Unitat, a més de marcar el xec Destinatari tramesa genèrica? cal que afegiu les Dades de registre: el nom de l’oficina de registre, el codi que identifica el centre i el codi de l’oficina de registre.

Es pot editar el grup prement damunt del seu nom.

Dins del grup d’usuaris, es permet realitzar 3 tipus d’accions:

  • Eliminar el grup, prement la icona
  • Editar, prement el botó Edita. Aquesta acció possibilita la modificació del nom del grup i de la seva descripció
  • Assignar usuaris mitjançant el botó
4. Com podeu assignar usuaris a un grup d’usuaris?

El cercador d’usuaris permet cercar-ne un de determinat.

O bé es poden assignar diversos usuaris alhora, seleccionant-los i prement Assigna.

Dins del grup, hi ha una funcionalitat per poder filtrar entre els seus usuaris. Resulta molt útil en cas de grups amb un nombre elevat d’usuaris.

5. Com podeu desassignar usuaris d’un grup d’usuaris?

Dins d’un grup d’usuaris, en el llistat d’usuaris del qual en formen part, es pot desassignar un usuari del grup prement la creu gris fosca que apareix a la part dreta de cada usuari.

Abans d’esborrar l’usuari del grup, com a mesura de seguretat, apareix el missatge següent:

6. Com podeu saber a quins grups d’usuaris esteu assignats?

Des de la pestanya El meu espai de la secció Configuració, es pot veure a quins grups d’usuaris s’està assignat, prement Veure grups assignats.

Si l’usuari està assignat a un grup d’usuaris ens dóna la informació següent:

I, si no està assignat a cap grup d’usuaris també informa sobre aquest fet.

7. Per què serveixen els grups d’usuaris?

Els grups d’usuaris s’han creat per facilitar la gestió de les trameses genèriques i, de moment, només s’utilitzen dins aquest servei genèric.

Les dues funcionalitats que tenen són:

  • L’assignació de trameses genèriques a grups d’usuaris de cop, mitjançant les icones , que els permeten gestionar (visualitzar i respondre, en cas que sigui necessari).
  • L’enviament de trameses genèriques a una unitat administrativa determinada dins de l’ens de destinació, la qual cosa vol dir que els usuaris que pertanyen a aquest grup d’usuaris poden visualitzar i editar la tramesa genèrica si marquen el xec Destinatari tramesa genèrica?

En el cas d’un departament de la Generalitat de Catalunya, quan creeu un Grup usuaris/Unitat, a més de marcar el xec Destinatari tramesa genèrica? cal que afegiu les Dades de registre: el nom de l’oficina de registre, el codi que identifica el centre i el codi de l’oficina de registre.

Tant en un cas com en l’altre la utilització dels grups d’usuaris agilita la gestió de les trameses genèriques, ja que possibilita assignar directament a un grup d’usuaris una tramesa genèrica sense que s’hagi d’assignar usuari a usuari.