El Catàleg de tràmits és el conjunt ordenat de serveis específics actius, amb els seus tràmits, que els prestadors posen a disposició dels seus destinataris perquè tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica.

  • Prestador: són, en la majoria dels casos, els departaments de la Generalitat o els seus ens dependents així com altres administracions.
  • Destinataris: els ens locals, un departament de la Generalitat, un ens dependent de la Generalitat, etc.
  • Tràmit: realitzar una sol·licitud; emetre un certificat; aportar documentació, fer una resolució; informar d’un canvi d’estat, etc. El conjunt de tràmits conformen un servei específic electrònic.

És important tenir en compte que a EACAT hi ha serveis específics i serveis genèrics; i que els serveis s’estructuren en un conjunt de tràmits.

Un servei específic pot ser PRE – Subvencions retribucions a càrrecs electes 2020, el prestador del qual és el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i els destinataris són els ajuntaments de Catalunya. Els tràmits que el componen són: sol·licitud de subvenció, aportació de documentació, justificació de subvenció, entre d’altres. En canvi, els serveis genèrics són aquells susceptibles d’utilitzar-se per qualsevol ens adherit a EACAT, com per exemple: la tramesa genèrica, el servei d’intercanvi de restistres fora de Catalunya –SIR-, etc.

També és important saber que el Catàleg és la porta d’entrada per iniciar la tramitació en línia, els tràmits que NO inicien un procediment i que, per tant, s’esdevinguin després d’aquests, caldrà anar-los a cercar a la subsecció d’Els meus tràmits, dins del flux de tramitació.

Cal dir que el Catàleg es pot visualitzar d’acord amb diferents categories: per ens pretadors; per temes i subtemes; i per tipologies dels serveis.

I, per finalitzar, cal que quedi clara l’estructuració en parts del Catàleg: el Què és? i Consells de cerca; el cercador simple i avançat; i el Catàleg de tràmits.

Només dir sobre el Qué és? i Consells de cerca que es troben a la zona inicial del Catàleg de tràmits, la qual pot mantenir-se desplegada o tancada, tant en el cas de l’explicació de les tasques principals (Què és?) com en el cas dels Consells de cerca (com cerquen els cercadors). EACAT guardarà aquesta zona tal i com l’hagi guardat la darrera vegada que s’ha treballat a la plataforma (desplegada o tancada).