S’ha millorat puntualment la Gestió d’usuaris d’EACAT per tal que resulti més fàcil i usable per als gestors d’usuaris de cada ens, tot creant un nou informe que relaciona els usuaris de l’ens amb els rols que tenen assignats.

L’informe Usuaris/Rol es pot crear des de la Secció Configuració/Usuaris; un cop aquí cal prémer Usuaris/Rol, tal i com s’indica a la imatge. Aquest informe que relaciona els usuaris de l’ens amb els rols que tenen assignats ve a sumar-se al que ja existia d’Usuaris/serveis.