Els serveis de tramitació Tràmits entre AAPP apareixen agrupats a la llista de manera automàtica, de manera que si no es desplega la llista clicant a la fletxa que apareix al costat del nom Tràmits entre AAPP no es mostren els serveis que pertanyen a aquest grup.