Existeix l’opció de definir, a la fitxa d’un usuari, si aquest està Actiu o Inactiu. El fet d’inactivar un usuari implica que aquest no podrà accedir a la plataforma mentre estigui en aquest estat.

Pot ser una utilitat necessària en els casos que l’usuari hagi de deixar d’accedir de manera temporal, per exemple, en una baixa laboral.