1. Què són els grups d'usuaris?

Els grups d’usuaris permeten assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada, per tal que la puguin gestionar (visualitzar i respondre, en cas que sigui necessari). Trobareu més informació dels grups d’usuaris en la FAQ GU – Com crear grups d’usuaris?

S’accedeix a aquesta funcionalitat a través de les icones .

2. Qui pot assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada?

Només poden assignar trameses genèriques a usuaris o grups, els usuaris següents:

  • Els que disposen del rol de registre per a totes les trameses genèriques de l’ens.
  • L’usuari que es descarrega una tramesa determinada per enviar-la.

És important saber que els usuaris als que se’ls assignin trameses genèriques no podran assignar a altres usuaris o grups.

3. A qui li apareix la icona?

Apareix a la part dreta de les trameses genèriques que es mostren a l’apartat Els meus tràmits, en la safata única de Tràmits.

 

Els usuaris als que se’ls mostrarà la icona són:

 

  • Els que disposen del rol de registre.
  • Els que s’han descarregat el formulari de la tramesa genèrica
  • Els que han estat assignats mitjançant la icona a una tramesa genèrica concreta, per un dels dos tipus d’usuaris anteriors.
  • Els usuaris que formen part d’una unitat administrativa o òrgan seleccionat en crear la tramesa genèrica, és a dir que formen part d’un grup d’usuaris amb el xec Destinatari tramesa genèrica? A Aquests usuaris els apareix la icona de color blau .

Depenent de la situació que implica, la icona pot aparèixer de dos colors diferents:

  • Color clar , que vol dir que no té cap usuari o grup d’usuaris assignats per gestionar-la.
  • Color fosc , vol dir que té assignats algun usuari o grup d’usuaris que la poden gestionar.
4. Com funciona l’assignació d’usuaris a una tramesa genèrica determinada?

L’assignació d’usuaris o grup d’usuaris es realitza individualment en cada tramesa genèrica, prement la icona. Depenent del color de la icona, es poden donar dues situacions:

  • Color clar que significa que encara no s’ha assignat a cap usuari o grup d’usuaris.
  • Color fosc que significa que ja s’ha assignat la tramesa a algun usuari o grup d’usuaris.

En ambdós casos es pot assignar nous usuaris o un grup, simplement introduint el nom de l’usuari EACAT o el nom del grup, que prèviament qualsevol dels gestors de l’ens haurà creat a l’apartat Configuració (amb cerca predictiva).

En aquesta mateixa pantalla es pot desassignar algun dels usuaris o grups.

I, també, es poden visualitzar els grups d'usuaris de l'ens prement Veure grups.