Hi ha diverses maneres de buscar un servei específic. I aquestes tenen relació amb la utilització dels diferents cercadors que existeixen: el cercador simple, que cerca per paraules i, el cercador avançat, que cerca per categories (prestadors; temes i subtemes; i tipologies).

a) Cercador simple

A través del cercador simple, es pot cercar un servei específic posant-hi les paraules que considerem més importants.

El cercador, un cop incorporada la paraula o paraules clau, cercarà, en tots els noms dels serveis i tràmits i dins dels continguts del servei i dels tràmits, i retornarà tots aquells serveis que compleixen amb la cerca.

En el resultat de la cerca apareix: el número de serveis trobats i un altre cercador per precisar més la cerca, en cas que el resultat es vulgui acotar més (permet fer una cerca sobre el resultat de la primera cerca).

b) El cercador avançat

Per utilitzar el cercador avançat cal prémer Cerca avançada. Té una sèrie de categories que permeten tenir un resultat més precís.

Les diferents categories són les mateixes per les quals es pot visualitzar el Catàleg i que són:

  • Ens prestadors
  • Tema i subtema són dos categories que van relacionades entre sí. Això vol dir que primer hauré de seleccionar un tema, per després seleccionar un subtema d’entra els que li corresponen.
  • Tipologies

Aquestes categories són complementàries, de manera que puc cercar per una o més categories alhora. Es poden trobar els ítems d’aquestes categories en la FAQ CT – Quines són les categories organitzatives Catàleg de tràmits.

Si realitzem una cerca per tema i subtema; per tipologia; i per prestador, de la manera següent:

El resultat de la cerca ens permet fer encara una segona cerca sobre aquest resultat per tal de precisar encara més.