• Accés centralitzat mitjançant les pantalles de la tramesa a EACAT Tràmits o integració a través de Serveis Web.
  • Gestió dels usuaris a través d’EACAT, de la mateixa forma que es fa amb la resta de trameses d’aquesta plataforma.
  • Signatura electrònica de la tramesa mitjançant un segell electrònic del Consorci AOC. Per accedir a la tramesa caldrà que l’usuari s’autentiqui amb un certificat digital reconegut del Consorci AOC (T-CAT o T-CAT P).