DIR3 (Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines) és una aplicació de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, que proporciona un Inventari unificat i comú a l’Administració de les unitats orgàniques i organismes públics existents a cada moment. Cada Administració s’encarrega d’actualitzar directament, les dades de la seva estructura en aquest directori.

Els ens que vulguin enviar anuncis de notificació mitjançant la tramesa disponible a EACAT hauran d’estar prèviament donats d’alta al DIR3 i, per tant, hauran de tenir assignat un codi en aquest directori.

Si ets una administració local, mireu aquest contingut per saber com sol·licitar els codis DIR3.

Podeu obtenir a més informació relativa al DIR3 al Portal d’Administració Electrònica de l’Estat : http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3