El primer que troben els usuaris de la tramesa en accedir-hi és l’entorn de gestió d’anuncis:

EACAT_TEU_1

En aquest entorn de gestió hi trobem els següents elements:

1. Un cercador que en la seva modalitat simple contempla la informació continguda en el títol de l’anunci i que, en la seva modalitat avançada, permetrà filtrar la cerca per l’estat en què es troba l’anunci, l’identificador de l’enviament, les dates d’enviament, publicació i publicació definitiva.

2. El botó que obre el formulari de creació d’un nou anunci.

3. El botó que permet pujar la informació del formulari mitjançant un fitxer XML.

4. El llistat dels anuncis publicats per l’ens usuari del servei ordenats per defecte en funció de la data en què van ser enviats al BOE. Cadascuna de les línies d’aquest llistat contenen, d’esquerra a dreta, les següents informacions:

a.    Una icona que, en el cas de ser groga i en forma de rellotge, indica que l’anunci ha estat enviat al BOE, però encara no ha estat publicat. En el cas de ser de color verd i en forma de símbol de ‘vist’ indica que ja ha estat publicat al BOE. En el cas que de ser una X blanca sobre fons vermell, indica que ha estat anul·lat.
b.    Id. enviament BOE: un número identificador que el BOE retorna en acusar la rebuda de l’anunci enviat. Aquest número no és un assentament de registre.
c.    El títol de l’anunci.
d.    En cas que el BOE retorni algun tipus d’avís en acusar rebuda de l’anunci, apareix un triangle de color groc. Aquests avisos són purament informatius i no impedeixen la publicació de l’anunci.
e.   Missatge en cas que l’anunci hagi estat publicat per l’EADOP (exclusiu dels ens pertanyents al Sector Públic de la Generalitat de Catalunya).

f.  La data d’enviament. 

g.La data de publicació programada en crear-se l’anunci.

h.La data de publicació efectiva. És a dir, la data real de publicació, malgrat la data programada en crear-se l’anunci fos una altra.
En clicar a qualsevol d’aquestes línies del llistat s’accedeix al contingut de l’anunci enviat.