L’enviament d’edictes de notificació al BOE a través de la tramesa disponible a EACAT es pot fer de dues maneres independents:

EACAT_TEU_2
1.  El formulari de creació d’un nou anunci. Aquesta modalitat és la més escaient per als ens que publiquen un nombre reduït d’anuncis.
2. La pujada d’un fitxer XML que conté la informació de l’anunci. Aquesta modalitat és la més aconsellable quan es remet nombrosos anuncis i encara no es disposa de capacitat per implementar un servei web.