Per integrar-te al servei de publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOGC), has de fer-ho a través de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI).

La PCI disposa d’una missatgeria genèrica per a tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessites també la seva documentació, que pots trobar a la FAQ Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI.

També disposes de documentació i informació sobre la integració amb el servei DOGC.