Introducció

La tramesa genèrica permet fer una resposta des de d’EACAT, que anirà lligada a la tramesa d’origen, a través del flux de tramitació.

Com podeu visualitzar una tramesa genèrica rebuda?

Els usuaris que tenen accés a les trameses genèriques rebudes són:

  • Els usuaris que disposen del rol de registre.
  • Els usuaris o grups als quals l’usuari de registre hagi donat permís.
  • Els usuaris que formen part d’una unitat administrativa o òrgan seleccionat en crear la tramesa genèrica, és a dir que formen part d’un grup d’usuaris amb el xec Destinatari tramesa genèrica? habilitat.

Tant la primera com la darrera tipologia d’usuaris són assignades pel gestor d’usuaris.

Les unitats administratives o òrgans es creen dins de la secció Configuració, en l’apartat Grup d’usuaris/Unitat. Tenen importància, ja que tots els usuaris que componen el grup tindran assignats els permisos per visualitzar la tramesa genèrica rebuda, de forma automàtica, si tenen marcat el xec Destinatari tramesa genèrica?, i sense que el gestor d’usuaris hagi d’assignar els permisos usuari a usuari.

Els usuaris amb rol de registre podeu assignar trameses genèriques concretes a un usuari determinat o a un grup d’usuaris (que haurà creat prèviament el gestor d’usuaris), ampliant així el grup d’usuaris que poden visualitzar i treballar amb una tramesa genèrica.

Per visualitzar les trameses, cal que aneu a Els meus tràmits, on es veuen els darrers tràmits rebuts o enviats a la safata única de Tràmits, que es poden filtrar pels serveis desitjats. Si filtreu per Servei en la safata de Tràmits, heu de seleccionar el de Tramesa genèrica. El filtre per servei és el més comú tot i que també podeu filtrar pel nom del tràmit, el remitent, el núm. registre, el núm. d'expedient i/o per les dates.

Un cop filtrat, visualitzeu les trameses rebudes i a la part dreta us apareixen les icones següents: , en cas que siguin:

  • Els usuaris que disposen del rol de registre.
  • Els usuaris que formen part d’una unitat administrativa o òrgan seleccionat en crear la tramesa genèrica.
  • Els usuaris que han estat assignats a una tramesa genèrica concreta, per un usuari que tingui el rol de registre.
Com podeu respondre una tramesa genèrica?

Sabeu que heu rebut una tramesa genèrica, en veure a l’Avisador d’Els meus tràmits, en la secció d’Inici, que teniu una entrada. Si hi cliqueu damunt us redirigeix a la safata única de Tràmits d’Els meus tràmits.

Trobareu més informació en la FAQ GT – Què és l’avisador de tràmits?

Un cop en la safata, localitzeu la tramesa genèrica que busqueu i hi podeu entrar, s’hi premeu damunt de l’assentament.

Ja dins la tramesa genèrica podeu prémer Respon al tràmit, per respondre-la.

Aneu a l’apartat Tràmits disponibles, on hi ha el tràmit de Comunicació i premeu Descarrega, per baixar-vos el formulari de resposta a la tramesa genèrica en el vostre ordinador.

Obriu el formulari de resposta a la tramesa genèrica i:

  • Empleneu els camps que resten buits.
  • Signeu el formulari de resposta.
  • Envieu el formulari de resposta.

El formulari de resposta a la tramesa genèrica és força senzill i dona la possibilitat d’adjuntar documentació. Hi trobareu emplenats automàticament els camps corresponents a l’ens destinatari i l’assumpte de la comunicació.

Per a l’emplenament, la validació i l’enviament de la resposta a la tramesa genèrica es reitera la informació facilitada per al formulari de tramesa genèrica. Un cop enviada apareix, també, el rebut de registre, que conté la mateixa informació que el document que es genera quan s’envia des del mateix formulari.

Com podeu veure la resposta a una tramesa genèrica?

Si accediu de nou a la pantalla del flux de la tramesa, veieu com s’ha generat la resposta.