Per integrar-te amb EACAT has de fer-ho a través de la PCI.

La PCI es la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa i disposa d’una missatgeria genèrica per tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessiteu també la seva documentació, que pots trobar aquí.

En cas que no t’interessi només la tramesa simple, sinó que hagis acordat amb el Consorci AOC un tràmit específic i més complex, et caldrà la documentació disponibe en el següent enllaç: https://github.com/ConsorciAOC/OVER

Un cop acabis la integració en l’entorn de Preproducció, hauràs d’emplenar el docx (Jocs de proves a realitzar un cop donats d’alta a preproducció) per tal que validem la correcta integració realitzada i formalitzem el pas a producció.