Per integrar-te a la tramesa al BOE has de fer-ho a través de la PCI.

La PCI es la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa i disposa d’una missatgeria genèrica per tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessiteu també la seva documentació, que pots trobar aquí.

Documentació específica d’integració a la tramesa al BOE de les notificacions edictals