Les entitats integrades a l’EACAT són:

  • Agència de Residus de Catalunya
  • Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Departament de Benestar i Família
  • Departament d’Interior
  • Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Síndic de Greuges
  • Diputació de Barcelona (pendent posada en marxa)