Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’una aplicació amb el servei EACAT són els següents:

  1. Per començar la integració del vostre sistema amb EACAT has de posar-te en contacte amb els responsables de suport a la integració mitjançant el formulari de contacte d’integradors, per tal de concretar una trobada on es farà l’enfocament i s’identificaran les necessitats del servei, per tal de trobar la manera més apropiada d’integrar-te.
  2. Un cop feta aquesta primera trobada, emplenar el formulari de sol·licitud d’integració. En aquest document cal aportar les següents dades, necessàries per dur a terme l’autenticació de l’aplicació:
    • IP des de la qual l’aplicació consumirà el servei.
    • Clau pública del Certificat Digital d’Aplicació (CDA) que identificarà l’aplicació.
  3. Rebreàs per part del Consorci AOC un correu electrònic en què se us proporcionarà la informació i documentació específica per tal que puguis començar a desenvolupar la vostra integració amb el servei d’EACAT.
  4. Realització de les proves d’integració a l’entorn de Preproducció. Durant tot aquest procés comptaràs amb l’equip de Suport a la Integració tant per ajustar com per validar el resultat de les proves.
  5. Realitzades les proves a l’entorn de Preproducció i validat per totes les parts, es passarà a fer la posada en marxa de la integració, que també es validarà que funcioni correctament a Producció.