El motiu de l’error és la configuració del tipus de contingut (content type) csv que tenen els navegadors. En cas que l’error aparegui amb tots els navegadors disponibles, recomanem que contacteu amb el vostre informàtic per revisar els següents punts de configuració, segons versió de navegador, i modifiqui, si s’escau, el valor que interpreta per algun dels Mime type acceptats per l’aplicació.

Els passos a seguir per fer-ho són els següents:

  • Amb navegador Internet Explorer o Chrome: caldrà revisar aquesta configuració en el registre de Windows:

Pas 1: accedir posant a la línia de comandes del explorador de Windows (INICI): regedit

csv1

 

 

 

Pas 2: buscar la clau amb el content-type de la extensió csv tal i com es mostra a la imatge.
Regedit_csv_conf_20150717092201

 

Pas 3: executar el fitxer content-type fint doble clic a sobre i verificar si el valor indicat és un dels indicats a sota permesos per l’aplicació.
teu-csv

Pas 4: Si no és així modificar-ho per algun dels Mime type permesos:

text/csv
application/csv
application/excel
application/vnd.ms-excel
application/vnd.msexcel
text/comma-separated-values
text/anytext

 

Pas 1: accedir al fitxer mimeTypes.rdf de la manera indicada a la URL

Pas 2: revisar els valors del fitxer i modificar, si s’escau, amb un dels valors permesos per l’aplicació indicat al final:

<RDF:Description RDF:about=”urn:mimetype:text/csv
                   NC:value=”text/csv
                   NC:editable=”true”
                   NC:fileExtensions=”csv”
                   NC:description=”Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel”>
    <NC:handlerProp RDF:resource=”urn:mimetype:handler:text/csv“/>
  </RDF:Description>

Mime type permesos:

text/csv
application/csv
application/excel
application/vnd.ms-excel
application/vnd.msexcel
text/comma-separated-values
text/anytext

I un cop canviat ja funcionarà l’enviament de la tramesa amb el fitxer csv.