El text dels anuncis de notificació s’enviarà redactat en castellà, tant pel que fa al camp de Descripció com al de Contingut principal en castellà. No obstant això, les Administracions podran també remetre la versió del text en llengua cooficial, per a la seva publicació al costat de la versió en castellà (v. 2.5)