Per accedir a la tramesa al TEU del BOE, cal que l’usuari s’autentiqui amb un certificat digital reconegut del Consorci AOC (T-CAT o T-CAT P).

En són usuaris per defecte totes les persones al seu perfil d’usuari de l’EACAT hi consten amb el càrrec de Secretari d’alguna Administració Local .

A més, el gestor d’usuaris de l’ens a EACAT pot atorgar el perfil d’Editor del servei “Tramesa d’edictes de notificació al BOE” a totes les persones de l’organització que consideri convenient. El perfil d’Editor permet crear nous anuncis, trametre’ls, consultar el llistat d’anuncis enviats i els seus estats.