La secció El meu ens disposa de dades només a nivell informatiu (el nom, el codi d’ens, el CIF, la demarcació territorial, la comarca i el tipus d’ens)  i, també, disposa d’una dada que és el logo de la entitat, el qual es pot canviar.

El logo de l’entitat només el pot modificar el gestor d’usuaris des de la secció d’El meus ens.

Imatge d'Els meus ens dins de la Configuració d'EACAT

Només cal que es premi Canvia logo i apareix una pantalla per poder carregar-ne  el nou.

Pantalla on cal carregar el nou logo

L’arxiu de la imatge del logo que es carrega ha de tenir una sèrie de requisits que són els següents:

  • La mida màxima de l’arxiu ha de ser inferior 150 kB
  • Les dimensions de l’amplada i alçada del logo han de ser entre 70 i 50 píxels. La dimensió recomanada és: 70 x 70 píxels.
  • Els formats de fitxer acceptats són: .jpg, .jpeg, .png i .gif

Un cop carregat el nou logo poden donar-se dues situacions:

  • Que compleixi els requeriments i només cal prémer Botó Actualitza
  • Que no es compleixen aquests requisits i que apareixi l’advertiment següent:

 

Advertiment amb els requisits necessaris del logo per carregar-se

Llavors, cal que s’arrangi el logo fins que compleixi els requisits que s’indiquen i que es torni a carregar.

El logo que roman a El meu ens és el que apareix a les aplicacions que utilitzen la capçalera d’EACAT, és a dir: e-Tauler, eRES, e-Notum, e-Valisa, Còpia, Desa’l i  Tramesa d’informació, escrits i documentació.