La majoria de tràmits que formen un servei del Catàleg de serveis d’EACAT estan definits tecnològicament com a formularis PDF. En aquests casos, la documentació que s’adjunta als tràmits, si escau, es pot trametre de 2 maneres en funció del seu pes, nombre de documents adjunts permesos i de com el prestador del servei ha definit el tràmit:

a) Dins del mateix formulari PDF

Normalment, igual que l’exemple de la imatge, la part on s’adjunta la documentació que cal aportar és la part final del formulari.I el que cal fer és el següent:

 1. Cal escriure el text descriptiu del fitxer que es vol adjuntar (no cal que tingui el mateix nom que el fitxer).
 2. Prémer el botó Adjunta i buscar el document a adjuntar dins del nostre ordinador.
 3. Buscar el document a adjuntar dins el nostre ordinador i prémer Obre.
  Si ens hem equivocat de document, i volem annexar un document diferent, premem el botó Elimina, per eliminar l’arxiu prèviament seleccionat (en aquest cas Document de prova.docx).
 4. Si volem continuar afegint documents, tornem a escriure el text descriptiu del segon document i premem novament Adjunta.
 5. I així successivament amb les limitacions següents:
  • La mida màxima per fitxer són 5 Mb, amb un màxim total de 10 MB per tràmit.
  • Els tipus de fitxers admesos depèn de cada formulari PDF però no es permeten els fitxers zip, rar, arxius comprimits en general i executables, per raons de seguretat i per seguir les polítiques d’Adobe.
  • Alguns formularis específics tenen limitat el nombre de fitxers adjunts permesos.
  • El nom del fitxer no ha de contenir caràcters especials, com ara espais en blanc, parèntesi, apòstrof, cometes o claudàtors.

  Si has d’adjuntar documents més pesants o més documents dels permesos a nivell de formulari pots fer servir l’opció Finestreta de registre que s’explica tot seguit.

b) A través de la finestreta de registre

La finestreta de registre s’utilitza, tal i com hem comentat, quan:

 • El pes de l’arxiu supera els 5 MB.
 • El formulari específic té limitat el nombre de fitxers que es poden adjuntar però tenim la necessitat d’adjuntar-ne més.
 • El prestador ha definit el tràmit perquè s’utilitzi la finestreta de registre. En aquest cas, per saber-ho haurem d’anar als continguts del tràmit en el Catàleg de serveis i tràmits d’EACAT, buscar el tràmit i, en l’apartat Com es fa si s’ha d’enviar a través de la finestreta de registre o no.

Trobarem com enviar un PDF a través de la Finestreta de registre i tota la informació necessària a la FAQ GT – Per què serveix la Finestreta de registre?