La definició del col·lectiu en la fitxa d’alta d’un usuari, serveix per  a definir que un determinat usuari que disposa d’accés al portal corporatiu de l’empleat públic de la Generalitat, pugui accedir a EACAT amb les mateixes credencials d’accés que fa servir per ATRI.

Captura1051

 

Si l’usuari que es vol donar d’alta no té accés a ATRI s’ha de deixar seleccionada l’opció marcada per defecte usuari del món local que és el col·lectiu habitual d’EACAT, sense tenir en compte el tipus d’ens en que s’està donant d’alta.