El Consorci AOC va començar a auditar els canvis realitzats als usuaris i serveis de la plataforma EACAT a mitjans de l’any 2010. En aquest sentit, és possible que en els canvis anteriors a aquestes dates, aparegui la paraula Desconegut com a responsables de la modificació realitzada.

Aquesta dada pot aparèixer també si l’usuari que va fer l’acció ha estat esborrat de la plataforma.

D’altra banda, és possible que el nom del responsable del canvi es correspongui amb algun usuari del Consorci AOC perquè nosaltres mateixos haguem fet alguna acció relacionada amb aquell servei o usuari.