L’usuari gestor no pot visualitzar la contrasenya d’accés d’un usuari donat d’alta al seu ens.

En el moment de l’alta de l’usuari per part del gestor, aquest rep un correu a l’adreça indicada a EACAT, informant de la contrasenya d’accés, en cas que no sigui usuari d’ATRI (perquè podria accedir amb les mateixes credencials).

D’altra banda, l’usuari pot modificar la seva contrasenya d’accés des de la pestanya Configuració.